ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 8/5/2020, Đại hội đồng cổ đông  - Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Bình Định - BIDESCO (www.bidesco.com.vn) đã thống nhất biểu quyết bầu Ông: Lý Thanh Tùng (Giám đốc hiện nay) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc kể tử ngày 8/5/2020.

Kính thông báo với Quý Cơ quan, đơn vị, quý đối tác, quý khách hàng, để thuận tiện liên hệ công tác.

Trân trọng cảm ơn!

Các tin khác