QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


- Tiền thân của công ty là viện Quy Hoạch khảo sát thiết kế và xây dựng Nghĩa Bình, được thành lập tại quyết định số 24/QĐ/TC ngày 10/01/1976 và quyết định số 1568/QĐ/TC ngày 03/08/1977 của UBND Tỉnh Nghĩa Bình, đã được hội đồng nhà nước tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng ba".

- Và chuyển đổi thành cổ phần hóa theo quyết định số 8374/QĐ-CTUB ngày 03/10/2003 của chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định thành công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định;

- Trải qua quá trình gần 40 năm hoạt động tư vấn xây dựng với nỗ lực không ngừng, uy tín về chất lượng công trình của công ty ngày càng cao. Trong những năm gần đây, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm sau cao hơn năm trước.

- Công ty đã được tập đoàn QMS AUSTRALIA cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng Quốc tế đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 số V/04004 ngày 23/4/2004 và được đánh giá tái cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ngày 01/02/2011;

- Công ty có phòng thí nghiệm & Kiểm định xây dựng, mã số LAS-XD197 do bộ xây dựng cấp;

- Công ty đã được chứng nhận là đơn vị thành viên của mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (VNBAC), là hội viên hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam   (VECAS);

- Công ty đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 93989 cấp theo quyết định số 84/QĐ - SHTT, ngày 03/01/2008.

Các tin khác