CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

I.  CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Năng lực về nhân sự :

Công ty đã có một đội ngũ nhân viên thường trực có năng lực, trình độ chuyên môn và dày kinh nghiệm trên các lĩnh vực quy hoạch, khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát thi công và tư vấn xây dựng khác các công trình : Dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường dây - trạm biến áp; các công trình giao thông v.v...

1.1 Khối quản lý :

a. Ban lãnh đạo công ty ( Giám đốc,  các phó giám đốc )

b. Phòng kế hoạch.

c. Phòng tài chính kế toán.

d. Phòng Tổ chức - Hành Chính

1.2 Khối trực tiếp dịch vụ sản xuất :

a. Xưởng thiết kế.

b. Phòng kỹ thuật.

c. Phòng tư vấn giám sát và quản lý dự án.

d. Đội khảo sát địa hình, địa chất.

e. Phòng thí nghệm và kiểm định xây dựng (LAS 197) .

II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Các tin khác